BODOVÉ (KOPULOVÉ) SVETLÍKY

Kopulové (bodové) strešné svetlíky sú určené na inštaláciu na ploché strechy alebo na strechy s miernym sklonom. Kopuly sa inštalujú na strešný otvor alebo na strešný otvor olemovaný obrubou. Slúžia k stropnému presvetleniu, neslúžia ako akustická alebo požiarna ochrana.
Prínos použitia kopulí spočíva v úspore nákladov na drahé klimatizačné zariadenia, energie, údržbu a starostlivosť o vhodné pracovné prostredie. Pre splnenie týchto podmienok ponúka výrobca riešenie vo forme niekoľkých typov kopulových (bodových) svetlíkov, ktoré tvoria výnimočný kompatibilný systém.

POUŽITIE BODOVÝCH SVETLÍKOV

1. PEVNÉ KRÍDLO
Hlavný diel s výplňou sa pripevňuje priamo na vyvýšenú manžetu (obrubu) alebo na pomocný rám.

2. OTVÁRACIE KRÍDLO
VETRANIE MANUÁLNE ovládanie – Manuálny otvárač, Kľučka s háčikom
VETRANIE ELEKTRICKÉ ovládanie – Elektro motor zdvih 30 cm / 40 cm + ovládanie
VÝLEZ NA STRECHU ELEKTRICKÉ ovládanie – El. motor s tiahlom umožňuje vetranie a otvoriť až 90 °
VÝLEZ NA STRECHU MANUÁLNE ovládanie – Kľučka s retiazkami, mechanickými alebo pneumatickými piestami

3. PRÍSLUŠENSTVO
diaľkové ovládanie, snímač vetra a dažďa, ústredňa, žalúzie, sieť proti hmyzu, AL mreža

BODOVÉ (KOPULOVÉ) SVETLÍKY
BODOVÉ (KOPULOVÉ) SVETLÍKY

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

BODOVÉ (KOPULOVÉ) SVETLÍKY TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

TYPY BODOVÝCH SVETLÍKOV

TYPY BODOVÝCH SVETLÍKOV