Kontaktné informácie

BORSEK s.r.o.

Brestové 1227 , 91642 Moravské Lieskové
IČO : 44313756 , DIČ : 2022671167

prevádzka a showroom : areál strojárske centrum , Trenčianska 27, 91501 Nové Mesto nad Váhom

tel.: +421 907 131911 , email: borsek@centrum.sk

BORSEK s.r.o.