PLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ PLATNE LEXANTM

Plné platne z polykarbonátu LexanTM sú transparentné a zároveň mimoriadne odolné voči nárazom v teplotnom rozmedzí od -40 °C do +120 °C.
Ponúkajú tiež optimálnu bezpečnosť a ochranu. Vyvážená kombinácia fyzikálnych, mechanických a optických vlastností, dlhodobá odolnosť v prostredí s rozdielnymi teplotami a vlhkosťou predurčujú platne LexanTM na zasklievanie rôznych objektov.
Zasklievanie polykarbonátom sa v súčasnosti pokladá za najbezpečnejšie na svete.

LEXANTM 9030 – PLNÁ PLATŇA

LexanTM 9030 je štandardná polykarbonátová platňa do interiéru. Používá sa na jednoduché, alebo prídavné zasklenie, zabraňuje útoku vandalov, je ideálna tiež na presvetlené podhľady.
Platňa je vhodná tiež na húževnaté obaly, priehľadné kryty a súčasti strojov. V elektrotechnike ako izolant (má výborné dialektrické vlastnosti). Ohýbateľná za studena, tvarovateľná za tepla.

ŠTANDARDNÉ FARBY
– číra (transparentná)

VLASTNOSTI PLNEJ PLATNE LEXANTM 9030
– Mimoriadna odolnosť proti nárazu
– Vysoká priepustnosť svetla
– Reakcie na oheň B – s1 – d0 (EN13501)
– Nízka špecifická hmotnosť – 1,2 . 103 kg/m3
– Možnosť ohýbania za studena a za tepla
– Nenáročná spracovateľnosť a inštalácia

LEXANTM EXELLTM D – PLNÁ PLATŇA

Typ s obojstrannou povrchovou ochranou proti UV – žiareniu určený pre použitie v exteriéri. Ideálny presvetľovací materiál na spojovacie chodby medzi budovami, ploché, oblúkové aj kopulové prestrešenia, ktoré perfektne splnia účel a dokonalosťou tvarov potešia aj estétov. Využitie aj v doprave (protihlukové steny, dopravné značky, zrkadlá, pouličné osvetlenie) a priemysle.
Typ Exell D ST s textúrovaným povrchom ponúka zvýšenú intimitu a povrchovú odolnosť. Vhodný na miesta s nešetrným zaobchádzaním a kde nie je potrebný priamy výhľad. Vhodný na miesta napr. ako sú výplne zábradlia, dverí, prepážok, presvetlenie schodísk a chodieb výškových budov, deliace steny, oblúky a podobne.

ŠTANDARDNÉ FARBY
– čirá (transparentná)
– opál
– bronz

VLASTNOSTI KOMOROVEJ PLATNE LEXANTM THERMOCLEARTM SOLAR CONTROL IR
– Obojstranná UV ochrana
– Mimoriadna odolnosť proti nárazu
– Teplotná stálosť od – 40 °C do +120 °C
– Reakcia na oheň B – s1 – d0 (EN13501)
– Vysoká priepustnosť svetla (číra)
– Nízka hmotnosť (jen 1,2 x 103 kg/m3
– Výborný útlm hluku
– Možnosť ohýbania za studena do oblúka

LEXANTM EXELLTM D - PLNÁ PLATŇA
LEXANTM EXELLTM D - PLNÁ PLATŇA

LEXANTM MARGARDTM – PLNÁ PLATŇA

Vynikajúci, opticky čistý materiál so špeciálnou obojstrannou povrchovou úpravou, zabezpečujúcou ochranu proti povrchovému poškodeniu, bežným chemikáliám a sprejom (antigrafitti). Ideálny bezpečnostný a ochranný zasklievací materiál s UV ochranou, so širokým uplatnením v mnohých plochých aj tvarových aplikáciách. Vyvinutý na ochranu pracovných miest, objektov, ktoré je potreba zabezpečiť pred nešetrným až bezohľadným okolím.
Typ s obojstrannou ochrannou vrstvou na ploché zasklievanie objektov, výkladov, okien, dverí, priečelí reprezentačných budov, nástupíšť a staníc verejnej dopravy, priehľadných protihlukových stien, bezpečnostných zón na štadiónoch, mantinelov, výťahových šácht.

ŠTANDARDNÉ FARBY
– číra (transparentná)

VLASTNOSTI PLNEJ PLATNE LEXANTM 9030
– Mimoriadna odolnosť proti nárazu
– Teplotná stálosť od – 40 °C do + 120 °C
– Vysoká priepustnosť svetla
– Nízka hmotnosť (1,2 x 103 kg/m3 )
– Výborný útlm hluku
– Oteru odolný povrch
– Odolnosť voči chemikáliám

LEXAN MARGARD – PLNÁ PLATŇA
LEXAN MARGARD – PLNÁ PLATŇA