KOMÔRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ PLATNE LEXANTM, CARBOPLAK, MACROLUX

 • LEXANTM THERMOCLEARTM PLUS – KOMOROVÁ PLATŇA
 • LEXANTM THERMOCLEARTM SOLAR CONTROL IR – KOMOROVÁ PLATŇA
 • KOMÔRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ PLATNE CARBOPLAK
 • KOMÔRKOVÉ PLATNE MACROLUX®
 • MACROLUX® MULTIWALL SOLAR CONTROL
 • MACROLUX® MULTIWALL IR
 • MACROLUX® MULTIWALL IR HSPLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ PLATNE LEXANTM

 • LEXANTM 9030 – PLNÁ PLATŇA
 • LEXANTM EXELLTM D – PLNÁ PLATŇA
 • LEXANTM MARGARDTM – PLNÁ PLATŇAObkladové dosky LEXANTM CLINIWALLTM

 • OBKLADOVÉ DOSKY / PANELY LEXANTM CLINIWALLTMBODOVÉ (KOPULOVÉ) SVETLÍKY

 • POUŽITIE BODOVÝCH SVETLÍKOV
 • TYPY BODOVÝCH SVETLÍKOVPÁSOVÉ OBLÚKOVÉ SVETLÍKY Z POLYKARBONÁTU LEXANTM

 • KOMPONENTY
 • ŠPECIFIKÁCIE, GEOMETRIA SVETLÍKA, REALIZÁCIEPRÍSLUŠENSTVO K POLYKARBONÁTOVÝM PLATNIAM

 • PC profily
 • AL profily
 • Gumové tesnenie
 • Ukončovacie, tesniace pásky
 • Ostatné príslušenstvo