Lavičky a sedenia

Vyrábame lavičky, rôzne sedenia, prístrešky na mieru podľa priania, či už vo väčších počtoch (mestské sedenia, parky …) alebo aj pre individuálnych záujemcov (vybavenie reštaurácií, letných terás a pod.).